Talende Web

Forenkling i fokus

Forenkling var i fokus da årsmøtet for Frivillighet Norge ble gjennomført 1. juni.  NGF, som er medlem i paraplyorganisasjonen, støtter resolusjonen om temaet: 

«Frivillige organisasjoner skal drives på en god måte, i tråd med regler og forskrifter. Vi anerkjenner at det offentlige trenger kontrollsystemer. Men det offentlige må få på plass enklere og mer effektive systemer, slik at frivilligheten kan bruke mer ressurser på aktivitet og mindre på offentlig byråkrati.»

Noen av en lang rekke forenklingsforslag i resolusjonen:

  • Øke andelen driftstilskudd til frivillige organisasjoner, som en enklere og mindre byråkratisk støtte til frivilligheten enn prosjekttilskudd.
  • Prioritere saksbehandlingen av tilskudd høyere, slik at organisasjonene unngår unødvendig venting på søknadssvar.

Årsmøtet var også opptatt av at 2022 er definert som «Frivillighetens år».

 – Alle organisasjoner gjennomfører i år mange og viktige aktiviteter, sier styreleder Charlotte Deijenberg (bilde). Det gjelder også Norsk Glaukomforening, som blant annet planlegger flere folkemøter i løpet av høsten.Publisert:
12. juli 2022

Siste innlegg