Talende Web

Flere nye kjøresimulatorer

Way er en simulatorbasert trafikkskole med base i Trondheim. Selskapet har utviklet en egen løsning for framtidens trafikkopplæring. Systemet består av en rekke virtuelle kjøremiljø, øvelser, og automatiserte tilbakemeldinger som anvendes ved hjelp av en fullskala kjøresimulator.

Per i dag har Way 45 ansatte og totalt fem simulatorer: 1 i Tiller, 2 i Nordre/Trondheim og 2 i Lillestrøm. (Foto: Facebook/way.no)

Se også: www.way.no

Publisert:
30. desember 2021

Siste innlegg