Talende Web

Er krav til førerkort for strenge?

I Sverige vurderes for tiden kraven til førerkort. En rapport skal være klar til sommeren.

Da skal man blant annet ha sett på

  • Er de svenske forskriftene for strenge?
  • Tolkes eksisterende regler på feil måte?
  • Hvordan fungerer reglene i andre land? (Norge, England, Spania, Nederland)
  • Hvilken forskning finnes?

Bakgrunnen til evalueringen er blant annet at positive tester i den svenske kjøresimulatoren i Linköping i høy grad har gitt innvilgelser av dispensasjonssøknader. (Foto: Toyota Norge)

Publisert:
19. mai 2020

Siste innlegg