Talende Web

Er kopiøyedråper like bra?

Når patent går ut for legemidler som f.eks. øyedråper, kommer det raskt kopiprodukter på apoteket. En ny forskningsstudie i Danmark undersøker for tiden ukjente bivirkning av kopiøyedråper. Bak studien står Miriam Kolko, professor ved Københavns Universitet og overlege på Rigshospitalets øyeavdeling.

Bakgrunnen for studien er at Kolko flere ganger fikk spørsmål fra pasienter: er kopiproduktene helt identiske med originalproduktet?

– Vi har en bekymring for at kopiprodukter ikke har samme effekt, og at de har en annen bivirkningsprofil, som har betydning for hvordan pasienten har det, forklarer Kolko.

Studien er enda ikke avsluttet.

(Kilde: Grøn stær/ Glaukom, Danmark. Foto: privat)

Publisert:
7. juni 2021

Siste innlegg