Talende Web

Endelig: Fokus på synstap

Ventetiden til øyeleger er ofte lang og NGF har arbeidet flere år for å få til en Nasjonal Øyehelseplan. Nå gir arbeidet resultater.

Gjennom TV-innslag på Dagsrevyen, brev til myndigheter og flere møter med Stortingsrepresentanter har vi argumentert for at man på politisk nivå nå må tenke langsiktig. Det gjelder blant annet tilgangen til øyeleger samt arbeidsfordelingen mellom øyelege, øyesykepleier og optikere.

Det er derfor med stor glede og forventning som vi har fått beskjed fra Helsedirektoratet om at man i år har fått i oppgave av Helse- og omsorgsdepartementet at se spesielt på synstap. I en tilbakemelding fra Helsedirektoratet til NGF sies blant annet:

«Helsedirektoratet vil sikre god brukermedvirkning i arbeidet. Norsk Glaukomforening vil høre fra oss når vi setter i gang arbeidet med tilbudet til synshemmede.»

Publisert:
3. februar 2020

Siste innlegg