Talende Web

– Det jeg så rystet meg!

NGF fikk nylig en spesiell sommerhilsen fra et medlem på besøk i Oslo: «Jeg dro gjennom Oslo og gikk litt omkring. Det jeg så rystet meg: «miljøvennlige» sparkesykler slengt omkring og «syklister» som suste «miljøvennlige» rundt. Det har skapt en hinderløype for fotgjengere og særlig for folk med synsproblemer».

Styret i Norsk Glaukomforening vil prøve å bidra til et bedre og sikrere gangmiljø, spesielt for dem som har dårlig syn.

Foto: Geir Olsen / NTB

Publisert:
20. august 2021

Siste innlegg