Talende Web

Data på jobben kan bli et hinder

En av tre synshemmede vurderer å slutte i jobben, eller har sluttet, som følge av de teknologiske utfordringene i jobben. Det viser en undersøkelse fra Norsk Regnesentral.

– Vi er overrasket over at tallet så høyt, sier Till Halbach, en av forskerne bak kartleggingen.

84 prosent av de 300 oppringte deltakerne svarte at de møter på barrierer når de bruker datamaskin på jobb. Alle respondentene var medlemmer i Norges Blindeforbund.

– De største utfordringene er at denne gruppen må bruke lengre tid, at de ikke får løst oppgavene, eller at de trenger hjelp til å få løst dem, forteller Halbach.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Norges Blindeforbunds forskningsfond.

Forskriften om universell utforming av IKT gjelder ikke arbeidsliv, bortsett fra intranett-løsninger, og det er rapportert om en god del digitale utfordringer for mange, spesielt blinde og svaksynte i jobb.

(Kilde: RPNytt 2/2020 og forskning.no/Norsk Regnesentral) (Foto: Ruslan Huzau, Shutterstock.com)

Publisert:
24. februar 2022

Siste innlegg