Talende Web

Årsmøte og nytt styre

Interessen for vår forening er stadig økende. Per siste desember 2017 hadde vi 1033 medlemmer og 20 utdannede likepersoner, spredt over hele landet. På årsmøtet 15. mars ble styret komplettert med tre nye medlemmer.

Årsmøtet, som ble ledet av tidligere styreleder Mikal Røtnes, godkjente så vel årsregnskaper og årsberetning som budsjett. Dette vil bli nærmere presentert i neste utgave av vårt medlemsblad. Vi vil også gi et sammendrag av foredraget til farmasøyt Kirsten Myhr (på bildet).

NGF fyller 20 år i år og for å feire kommer vi blant annet å gi ut en jubileumsutgave av medlemsbladet til høsten.

Nytt NGF styre:

Charlotte Deijenberg              Akershus          Styreleder

Hilde Nyseth                            Oslo                 Nestleder

Ellen Heiberg                           Oslo                 Styremedlem

Lilly Martinsen                         Troms              Styremedlem

Julie W. Langemyr                   Aust-Agder       Styremedlem

Jon Klokk Slettedal²                 Oslo                 Styremedlem

Asle Haukaas                            Bergen/Oslo    Styremedlem – nyvalg

Gro Laache¹                             Akershus          Varamedlem – nyvalg

Cathrine Andersen Nordli¹       Østfold            Varamedlem – nyvalg

Astrid Thorstad                        Oslo                 Varamedlem

Toralf Kaland                           Oslo                 Varamedlem

¹ Foresatt til barn med glaukom

² Øyelege

Publisert:
24. mars 2018

Siste innlegg