Talende Web

1 av 4 trengte oppfølging

En undersøkelse blant 293 tilfeldige optiker-kunder viste at 1 av 4 hadde tegn på øyesykdom eller tilstander som trengte å følges opp.

Kartleggingen var en del av mastergraden til  Hanne Tangen Rørdal. Hun jobber til daglig for Specsavers i Haugesund. For sitt arbeid har hun blitt tildelt priset Sølvretinoskopet. Det er en pris fra Norges Optikerforbund som gis for beste Masterprosjekt.

Hanne Tangen Rørdal konkluderer med at optikere har en viktig rolle i helsevesenet. Juryen mente blant annet at prosjektet synliggjør verdien av å drive «hverdagsforskning».

Les mer om Hanne i medlemsbladet «Å leve med glaukom».

Kilde: Norges Optikerforbund

Publisert:
9. mars 2021

Siste innlegg