Talende Web

1 av 3 oppga normaltrykksglaukom

Tusen takk til alle dere 553 medlemmer som svarte på vår medlemsundersøkelse! I styret arbeider vi for tiden med analyse av resultatene og publisering.

Blant de mest interessante svarene var at 34% svarte at de hadde normal- eller lavtrykksglaukom. Det er langt flere enn medisinske studier har vist så langt. Det er fremfor alt kvinner i gruppen 61-80 år som oppga dette svaret.

I neste utgave av medlemsbladet, som kommer til høsten, kommer vi til å fokusere på denne glaukom-diagnosen. Der vil vi også presentere flere resultater av undersøkelsen.

(Foto: Dr. P. Marazzi/ Schience Photo)

Publisert:
31. mai 2021

Siste innlegg