Talende Web

Bruk likepersonene 

Ved siden av glaukomtelefonen 970 08 613 er Glaukomforeningens likepersoner en god kilde til å forstå hvordan en kan best mulig leve med sykdommen og få et best mulig behandlingstilbud. Likepersoner er pasienter som gjennom samtaler kan utveksle erfaringer og besvare spørsmål etter beste evne i dialog med medpasienter.  Glaukomforeningen har utdannet og utnevnt likepersoner i alle fylker […]