Talende Web

SE VIDEO: – Kontakt med pasientene er det mest givende

Overlege Anne Marie Hagem begynte å jobbe som øyelege i Elverum, men er siden flere år på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. I denne videoen forteller Anne Marie om sitt faglige valg og om hverdagslivet på øyeavdelingen. Hun sitter også i styret for Norsk Glaukomforening, hvor hun primært bidrar til å kvalitetssikre medisinsk informasjon. (Ca 15 min. Foto: […]