publikasjoner

Norsk glaukomforenings fremste oppgave er å spre informasjon. Vi er en liten pasientforening, men vi har store ambisjoner. Mørketallene er store når det gjelder glaukom, derfor vil vi arbeide hardt for at glaukomtilfellene i større grad blir avdekket.

Klikk for å komme til sidene hvor du kan lese og laste ned: