Likepersonarbeid regnes som en av de viktigste og mest grunnleggende oppgavene for Norsk Glaukomforening, og er derfor en av foreningens mest prioriterte satsingsområder.

Har spørsmål eller behov for å snakke med noen om glaukom? Da må du ikke nøle med å ringe foreningens likepersontelefon, også kjent som pasienttelefonen: 970 08 613

Dette er et  tilbud for dem som har behov for å snakke med likesinnede, og ikke bare fagpersonell. Her har vi bedre tid til å lytte og svare på spørsmål om alt fra bivirkninger og drypping til operasjon og om livet med glaukom. Men det er viktig å understreke at de som svarer ikke har helsefaglig utdannelse, og derfor heller ikke kan svare på direkte helsefaglige spørsmål.

Norsk Glaukomforening har startet arbeidet med å utvikle et nasjonalt nettverk av likepersoner, som alle har selv har glaukom, eller pårørende til barn med glaukom, og gjennomgått et eget likepersonkurs.

FAKTA
• Likepersonarbeid defineres som «En samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.»
• En likeperson (tidligere likemann) er en som basert på egen erfaring har sagt seg villig til å være en støtte og veileder for andre i samme situasjon. Er frivillig og ulønnet, har taushetsplikt, er kurset til oppgaven, kan lytte og gi råd utfra egne erfaringer.
• Kan gjøres på telefon, internett eller gjennom personlig kontakt.
• Er ikke en erstatter for det profesjonelle hjelpeapparatet.

HER ER LIKEPERSONENE I NORSK GLAUKOMFORENING:
IMG_9254                             IMG_9221
Ellen Heiberg, Oslo                                   Mikal Røtnes, Jevnaker
Mobil: 92 20 55 53                                       Mobil: 90 50 16 83

IMG_9263                             IMG_8898
Lilly Martinsen, Tromsø                              Toralf Kaland, Oslo
Mobil: 90 74 86 20                                           Mobil: 95 72 3878

IMG_9249                            IMG_9217                           
Jorunn Rui, Skien                                       Harald Stokkebryn, Stange
Mobil: 47 95 83 11                                            Mobil: 93 22 84 81

IMG_9225                            IMG_9227
Laila Baardseth, Magnor*                        Martin Baardseth*, Magnor
Barneglaukom                                             Barneglaukom
Mobil: 93 61 35 74                                      Mobil: 93 61 35 74

IMG_9245                            IMG_9231
Astrid Thorstad, Oslo                                 Hilde Nyseth, Oslo
Mobil: 95 08 54 81                                      Mobil: 91 52 04 12

 

 • Julie Langemyr, Nedenes – mobil: 90 99 64 89
 • Gro Laache*, Lommedalen – mobil: 979 65 160
 • Asle Haukaas, Bergen – mobil 920 52 317
 • Terje H. Johansen, Gjøvik – mobil: 920 52 317
 • Margit Ryum, Trondheim – mobil: 915 67 807
 • Toril Fiva, Oslo – mobil 975 93 288
 • Bodil von Schantz, Lillehammer – mobil: 414 48 468
 • Mette Christensen, Møre og Romsdal – mobil 906 82 218
 • Sissel Bårdsen, Finnmark – mobil: 468 98 472
 • Arne Bråten, Akershus – mobil: 905 60 221
 • Berit Fredvig-Erichsen, Møre og Romsdal – mobil: 482 78 633
 • Inger Walmann, Tromsø – mobil: 776 30 546
 • Arne Nøstdahl, Møre og Romsdal – mobil: 934 20 092
 • Tor Høivik Larsen*, Rogaland – mobil: 934 24 859
 • Gunn White, Rogaland – mobil: 413 85 509
 • Torunn Kaasamoen, Rogaland – mobil: 415 25 243

*foresatte til unge med glaukom.