Norsk Glaukomforening

Postadresse: Faret 4, 1344 Haslum

Telefon: 97 00 86 13
E-post: [email protected]
Internett: www.glaukomforeningen.no
Organisasjonsnummer: 990 457 182
Kontonummer: 1503 42 18606

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I FORENINGEN?
Hovedmedlem: kr 250,- pr år
Familiemedlem: kr 50 ,- pr år (forusetter at det er et hovedmedlem i familien)
Støttemedlem: kr 500 ,- pr år

Du mottar foreningens store informasjonshefte ved innmelding og to nummer av vårt medlemsblad i året.

Ved innmelding i november og desember betales først medlemsavgift fra det påfølgende år.

Fyll ut skjemaet under for å melde deg inn:

Ditt navn (*)

Adresse (*)

Postnummer (*)

Sted (*)

Telefon (*)

E-post (*)

Fødselsår (*)

Melding (frivillig)

Jeg ble tipset om Norsk Glaukomforening av

* Les vår personvernerklæring her