Ifølge internasjonale retningslinjer fra European Geophysical Society (EGS) skal følgende undersøkelser foretas:

• Måling av synsstyrken (vanlig synsundersøkelse)
• Måling av øyetrykket (med applanasjonstonometer)
• Undersøkelse av kammervinkelen (med gonioskopi)
• Undersøkelse og fotografering av synsnervepapillen (med oftalmoskopi)
• Undersøkele av synsfeltet (med automatisk perimetri)
• Måling av hornhinnenstykkelse (med pachymetri)

1. Synsstyrken og øyets brytning
er en grunnleggende undersøkelse som skal gjennomføres for alle som er til konsultasjon hos optiker og øyelege. Denne kunnskapen er nødvendig for en klinisk vurdering og for å gjennomføre synsfeltundersøkelse.

2. Øyetrykket
måles med applanasjonstonometer. Trykketer ikke alene bestemmende for å stille diagnosen glaukom, andre typer undersøkelser må også foretas.

3. Kammervinkelen
undersøkes med gonioscopi og gir informasjon om glaukomtype og tilstanden i avløpssystem. Med dette kan legen bestemme hvordan sykdommen bør behandles. Etter dråpebedøvelse måles først øyetrykket, deretter settes en kontaktlinse på øyet og i løpet av ett minutt er undersøkelsen gjort smertefritt.

4. Synsnerven
undersøkes ved oftalmoskopi. Ved mistanke om glaukom eller for å kunne følge sykdommens utvikling må papillen fotograferes. Det siste bildet sammenlikner øyelegen med tidligere bilder. Ofte er denne vurderingen helt avgjørende for å sikre riktig behandling. Netthinnens nervefiberlag forandrer seg tidligere enn papillen, men er vanskeligere å følge uten avansert utstyr.

5. Synsfeltet
bør undersøkes med automatisk perimetri, fordi denne gir det mest korrekte resultatet og best mulighet for sammenlikning av resultater over tid. Undersøkelsen er rask å gjennomføre, lett å lære og er minst ukomfortabel for pasienten. Den foretas som oftest av sykepleier eller helsesekretær.

6. Hornhinnens tykkelse
bør tas hensyn til i vurderingen av det trykknivå som øyelegen har målt. Tynn hornhinne vil kunne gi et for lavt trykkmål, mens en tykk hornhinne vil kunne gi for høy verdi.