Øyet fungerer som ”mottaker” og ”omformer” av det lyset som gir oss informasjon om form, farge og bevegelse. Dette skjer i et komplisert samspill med hjernen.

KAMMERVANN 
Hornhinnen og linsen har ingen blodforsyning – noe som er en forutsetning for at vevet kan være glassklart. Kammervannet har tre viktige funksjoner:
• Det sørger for at næringsstoffer og surstoff når frem til hornhinnen og linsen.
• Det sørger for å frakte avfallsstoffer ut av øyet.
• Det gir et vanntrykk inne i øyet som sikrer øyets form, noe som igjen er en forutsetning for stabile, optiske forhold.

AVLØPSSYSTEMER
Kammervannet produseres i stråle-legemet (corpus ciliare) (6) og strømmer via pupillen til forkammeret og dreneres ut av øyet via to avløpsystemer. Dannelsen av kammervann er konstant (2,5 mikro-liter/min) og skal normalt være i balanse med utgående kammervann. Vannproduksjonen er relativt konstant og uavhengig av øyetrykket.

(Trykk på tegningen under for å forstørre den)

Tegning øye
Ditt øye er som et avansert kamera. Hornhinnen (1) og linsen (2) fungerer sammen som kameraets linsesystem, regnbuehinnen (3) og pupillen (4) som blender og blenderåpning. Netthinnen (5) mottar lyspartiklene i likhet med kameraets film, og omsetter disse til det vi opplever som et bilde. Denne prosessen krever ”fremkalling”, for øyets del den bakerste del av hjernen. Øyets vannproduksjon foregår i strålelegemet (6).