Øyebilde forside

Ordet ”glaukom” er avledet fra det latinske ”glaukos” eller greske ”glaucos”, som på begge språk betyr ”grå-blått”. 

Begrepet ”grønn stær” kom inn via tyske ”grüne starr”, som kan være en avledning av betydningen av glaucos og verbet ”å stirre”. Likeledes er det tyske ”graue starr” ført videre i skandinaviske språk som ”grå stær” (katarakt). Grå og grønn stær har alltid vært gjenstand for sammenblanding, og i denne brosjyren benytter vi derfor kun ordet glaukom for å skille disse fundamentalt forskjellige øyelidelsene.