Skjermbilde 2013-01-11 kl. 16.20.56

En øyeundersøkelse anbefales hvis man opplever synsforstyrrelser, uavhengig av hvordan de opptrer. Skygger, lys- og lynfenomener, dobbeltsyn, redusert kontrast- eller mørkesyn. Rødt øye med eller uten smerter. Slike fenomener er uvanlig ved glaukom, og bør undersøkes av fastlegen, som eventuelt vil henvise videre til øyelegen.

Ved kjent forekomst av glaukom i familien eller ved andre kjente risikofaktorer, bør øyeundersøkelse foretas i 30-40-års-alderen.

Rundt 40-årsalder opplever mange behov for en lesebrille. Dette fører dem ofte for første gang i kontakt med optiker eller øyelege. Ved mistanke om glaukom er det viktig at denne første undersøkelsen foretas av øyelege, slik at klinisk mistanke om glaukom kan følges opp med ytterligere undersøkelser.

HVA KREVES FOR Å FÅ UNDERSØKELSE HOS ØYELEGEN?
For undersøkelse hos øyelege med offentlig avtale kreves for tiden henvisning fra lege eller optiker. Optikeren fikk henvisningsrett i januar 2009.

Øyeblikkelig hjelp tas imot direkte hos øyelege med offentlig avtale, eller ved offentlig legevakt.

Time ved øyeavdelingenes poliklinikker krever alltid henvisning fra øyelege eller legevakt.