far og sønn

Per Kaland: – Da øyelegen sa: ”Skaden er uopprettelig!”, fikk jeg rett og slett sjokk. Beskjeden kom som lyn fra klar himmel – bakover i familien har ingen hatt glaukom. Min sønn fikk på grunn av meg avdekket sitt glaukom i en tidlig fase.

Glaukomsykdommene forekommer i alle befolkningsgrupper, hos begge kjønn, i alle aldre. Sykdommen kan være medfødt. Glaukom hos voksne påvises sjelden før fylte 40 år. Den vanligste glaukomsykdommen i vår befolkningsgruppe er ”primært åpenvinklet glaukom”.

HVOR MANGE HAR GLAUKOM I NORGE?
Samlet har 1,7% av befolkningen over 40 år glaukom (ca 36.000 personer pr 2004). Tallet stiger til 9,5% i aldersgruppen over 75 år.
Forekomsten blant nærmeste (1. grads-) slektninger er 3–19%.

Rundt 50% av glaukomtilfellene vil til enhver tid være uoppdaget. Vi kan derfor anta at ca. 20000 personer får behandling for glaukom i Norge.

MEDFØDT GLAUKOM
Ett av 10.000 barn i Norge vil statistisk sett være født med ”primært kongenitt glaukom”. Dette vil tilsvare ca seks nye tilfeller pr. år. Reelle tall ligger ned mot det halve. Til gjengjeld øker antall tilfeller med glaukom før ett års alder som følge av annen øyesykdom, spesielt etter operasjon for katarakt (grå stær).

Hos barn vil glaukom ikke sjelden opptre som en del av et sammensatt sykdomsbilde der mange kroppsorganer kan være involvert.

Medfødt glaukom oppdages like etter fødsel eller i løpet av de første levemånedene. I motsetning til glaukom hos voksne, har barn ofte symptomer.Lysskyhet og tåreflod er vanlig. Ofte vil man ved nærmere undersøkelse oppdage at det angrepne øyet er større enn det andre og at den røde refleksen fra pupillen er svakere. Behandling av glaukom hos barn er i Norge sentralisert til Ullevål Universitetssykehus, i Sverige til Akademiska Sjukhuset i Uppsala og i Danmark til Rigshospitalet.