øye

Den ”farlige stæren” er et uttrykk som ofte benyttes om glaukom (grønn stær) – til forskjell fra katarakt (grå stær). Glaukom gir varig skade av synsnerven, og alle typer glaukom kan lede til betydelig svekkelse av synsfeltet og i ytterste konsekvens blindhet. Behandlingen av glaukom er livslang og har som fremste mål å hindre ytterligere skade av synsnerven.

FÅ NORDMENN FÅR SKADE AV BETYDNING
En norsk undersøkelse (2000) viste at bare ganske få glaukompasienter hadde besvær eller synsfeltsskade av betydning, men at sykdommen likevel hadde stor innvirkning på deres livskvalitet.

Betydelig tap av synsfunksjon eller blindhet skyldes i Norge hovedsaklig:
• sen diagnose
• pasienten ikke drypper medisinen riktig 
• høy alder
• kroniske glaukomtyper som utvikler seg raskt eller som responderer dårlig på trykksenkende behandling.

Det er et kjent fenomen at pasienter ikke følger behandlingsopplegget som avtalt. Dette skyldes at medisinene gir bivirkninger eller glemmes. Vi skal huske at glaukom stort sett er en symptomfri sykdom – da kan det være vanskelig å motivere seg til å dryppe hver dag. Manglende effekt av laser og kirurgi er også vanlig, men dette har helt andre årsaker.

STØRRE SKADER UTE I VERDEN
På verdensbasis regnes glaukom for å være den nest hyppigste årsak til blindhet etter katarakt. I den amerikanske undersøkelsen Census 2000 ble det antatt at 66,8 millioner personer hadde glaukom. Av disse var 6,7 mill. blinde i begge øynene.

I enkelte befolkningsgrupper opptrer vanlig åpenvinklet glaukom i tidligere alder enn hos oss og utviklingen skjer raskere. Mange kommer til behandling først når synet er tapt i ett øye.

I den vestlige verden, og spesielt i Vest-Europa, er forekomsten av tosidig blindhet sjelden. Pasientens innsikt i egen helse og vilje til behandling, tilgjengelige helsetjenester, tidlig diagnose samt kostbar medisinering som gir effektiv trykksenkende behandling, er viktige grunner til dette. I Danmark erregistrert blindhet forårsaket av glaukom falt fra 15% til 5% de siste 40 år.