Tre nye likepersoner er godkjente av styret i NGF: Liv Gjems, Tønsberg, Tor Kyllingstad, Hov, og Marit Karin Nygard, Sandnes.

Som likeperson veileder, støtter, informerer og hjelper man andre personer med glaukom eller deres pårørende.

Alle likepersoner er gode samtalepartners og viser respekt, har taushetsplikt og tar andre på alvor.

Se kontaktinfo i medlemsbladet, eller på denne hjemmesiden.