Norsk Glaukomforening ble stiftet den 18. mars 1998 av blant andre Per Kaland. Det betyr at vi i år feirer 25 år.

I løpet av disse årene har for eksempel medlemsbladet blitt gitt ut 35 ganger, det er gjennomført 41 folkemøter rundt om i landet, 30 likepersoner er utdannede og godkjente, og mange medlemmer har deltatt på vårt årlige kurs «ABC om glaukom».

Vi har engasjert oss i forskjellige helsepolitiske saker som synsfelttester, førerkort, glaukomforskning, Nasjonal øyehelseplan og utdanning av optikere. Vi har skapet et nettverk av så vel norske som utenlandske, kommersielle som ikke-kommersielle, store som små aktører, selskaper og forskere.

Vi håper at vi har gjort en vesentlig forskjell for personer med glaukom og pårørende.

Aller sist i vår nyeste «TV-reklamefilm» markerer vi vårt jubileum og sier takk til alle som har bidratt til vår virksomhet så langt!