drypper

Oppbevaring:
Les pakningsvedlegget for å finne ut om flasken bør oppbevares i kjøleskap.

Tidspunkt:
Det er best om du drypper øynene til omtrent samme tidspunkt hver dag. Hvis du tar øyedråper flere ganger daglig, fordel dryppingen jevnt over dagen. Glemmer du en drypping, gjør det da når du kommer på det og fortsett deretter slik du pleier.

Holdbarhet:
Innholdet i flaskene er holdbart ca 4 uker etter åpning. Merk derfor flasken med den dato du åpner den! Ikke kast flasken før du har fått nye dråper, selv om det går over 4 uker, det er viktig at du tar de dråpene du skal ha.

Allergiske reaksjoner:
Får du røde, hovne øyne, reagerer du kanskje på dråpene, og da mest sannsynlig på konserveringsmidlet. Si fra til legen din!

Kontaktlinser:
Konserveringsmidlene i dråpene kan absorberes av linsene og effekten av dråpene kan påvirkes. Linsene kan også bli misfargete. Det anbefales å vente 15 minutter etter drypping før du setter på linsene.

Dråpestøtte (til plastflaskene):
Spør på apoteket hvis du trenger det. På noen flasker følger det med.

Tårevåte øyne:
De kan med fordel tørkeslitt før man drypper, for å unngå at hele dråpen renner ut.

Hjertet og pusten:
Noen dråper kan påvirke hjertets funksjon og åndedrettet. På pakningsvedlegget til disse vil det gjerne stå at det er en fordel å holde en finger på tårepunktet etter at du har tatt dråpen, slik at virkestoffet ikke opptaes i blodet.

Så sant dråpen er kommet innpå øyet gjør det ikke noe om du føler at den renner ut igjen, det er nok med en del av dråpen.

Pass på:
– Drypper du det riktige øyet?
– Bare det ene eller begge to?
– Forskjellige dråper i venstre og høyre øye?
– Hvor mange ganger daglig?
– Holdbarhetsdatoen på flasken, særlig etter åpning.

Hvis det er problemer med å dryppe et barn.
– La barnet ligge med lukkete øyne.
– Drypp en dråpe i øyekroken.
– La barnet åpne øynene og blunke inn dråpen.

Her kan du se vår informasjonsfilm om bruk av øyedråper.