HAGEGLAD

Livskvalitet er det du ønsker livet skal være – for deg!

Glaukomskaden utvikler seg vanligvis langsomt over mange tiår, og i en tidlig fase er det sjelden å oppleve symptomer. Etter at glaukom er påvist, er det normalt at egen oppfatning av synsfunksjonen ikke endres, selv om svekkelse eller utfall i synsfeltet kan påvises.

Som regel vil synsfeltforandringer merkes først ved langt fremskreden skade. Ved riktig behandling vil derfor sykdommen sjelden påvirke den enkeltes hverdag. Behandlingen av glaukom kan imidlertid for enkelte gi plagsomme bivirkninger og derfor bidra til redusert livskvalitet.

Her kan du lese ”Fortellinger”,der personer med glaukom forteller om hvordan sykdommen har påvirket deres liv.