Ja, arvelighet for glaukom kan hoppe over en generasjon – men det er sjelden.

Når du sender sitt barn til øyelegen er det lurt å huske på hvor gammel du selv var da ditt glaukom ble oppdaget. Send i vei dine barn når de er ti år yngre enn det du var!