Ellen Heiberg som betjener foreningens likepersontelefon deler denne videoen sine erfaringer og hvilke spørsmål som ofte blir stilt.