Lær mer om glaukom i dette intervjuet med avdelingsoverlege Frank Jenssen ved øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Du kan lese hele reportasjen fra Haukeland Universitetssykehus i medlemsbladet «Å leve med glaukom» 2 2016 her.