Overlege Jon Klokk Slettedal, Oslo Universitetssykehus, svarer på de mest grunnleggende spørsmålene om glaukom.