Hele  hans historie kan du lese i høstens utgave av medlemsbladet «Å leve med glaukom» som snart sendes i trykken.