Øyesykepleier Anne-Kristine Gusmestad forteller om Esterman-testen. Denne er aktuell for mange i forbindelse med førerkort.