Et av våre medlemmer, Kjell Sandnes, Førde, fortalte om sitt liv med glaukom på NRK P1 den 11. mai. Det var i programmet «Sogn og Fjordane i dag» kl. 16.03.

Kjells  glaukom ble oppdaget tilfeldig og hans hovedbudskap i programmet var: Sjekk øyetrykket!

Sendingen var en oppfølging av artikkel i NGFs medlemsblad 1/2021: Høyest forekomst i Sogn og Fjordane (19,3 personer per 1000 innbyggere). Lavest registrert forekomst var det i Oslo (10,6) og Rogaland (10,5).

Du kan høre innslaget her.