øyesykepleier

– Er vi sykepleiere gode nok til å informere?, spør øyesykepleier Marit Z. Berentsen.

Hva kan jeg bidra med overfor mine pasienter? Jeg har lest i en forskningsartikkel at pasientene mente at sykepleierne innformerte ikke, de bare pratet. Det var legen som kom med informasjonen. Jeg ble litt overrasket, for jeg mener jo at jeg kommer med mange gode og nyttige opplysninger!

TETT SAMARBEID
Jeg tror at et tett og tydelig samarbeid mellom lege og sykepleier er til det beste for pasientene. Kanskje må vi sykepleiere bli mer bevisste og klare i vår måte å informere på. Det er også viktig at vi er vare for hvor mottakelig du, som pasient, er for den informasjonen vi kommer med i en gitt situasjon.

Det gjorde sterkt inntrykk på meg for et par år siden da jeg holdt på å undersøke og informere en dame i forbindelse med en operasjon hun skulle ha uken etterpå. Jeg husker ikke hva jeg spurte om som gjorde at hun svarte: ”Mannen min skal begraves om noen timer.” Der hadde jeg sittet og informert og undersøkt henne. Jeg tror neppe hun fikk med seg ett ord av hva jeg sa og jeg hadde sannsynligvis ikke tolket hennes signaler godt nok.

Nedenfor vil jeg si noe om den type informasjon og råd pasienten bør få i forbindelse med kontroller på sykehuset, og hva de ellers kan forvente skjer. Jeg vil også nevne noe om at vi også forventer noe av deg – som pasient.

FØR DU SKAL INN TIL LEGEN
I forhold til deg med glaukom, gjør vi en rekke undersøkelser før du skal inn til legen. Det vil gjerne variere litt hva som gjøres. Synsfeltet blir ofte undersøkt. Det kan være ganske anstrengende å sitte i synsfeltmaskinen og konsentrere deg om å se de blinkene lysene.

Er du lite opplagt en dag, så kanskje du skal si fra at du ønsker å gjøre det en annen dag, eventuelt neste gang. Kanskje kan vi teste bare det ene øyet denne dagen.

GODE RUTINER FOR ØYEDRÅPER
Det er du som må forstå nødvendigheten av eventuelle øyedråper. Jeg forstår at det kan være lett å glemme en behandling når det ikke merkes sånn direkte at medisinen hjelper. Alle kan glemme, det er klart, men det bør være unntaket at du glemmer å ta øyedråpene. De er jo gitt deg for å holde trykket passelig lavt for ditt øye.

Noen liker å ha en avkrysningsliste, andre har dryppingen som rutine sammen med tannpussen. Hvis andre skal hjelpe til med å dryppe, vil jeg helt klart velge å bruke en avkryssingsliste – det gir god oversikt over behandlingen.

MÅLING AV TRYKK
Noen ganger på kontrollen er det kun trykket som blir målt. Siden trykket i øyet er en vesentlig risikofaktor for at synsnerven kan bli varig skadet, er det viktig å kontrollere det jevnlig. Hvis vi forebygger, er det gode sjanser for at du unngår synsproblemer på grunn av skade på synsnerven. Din interesse og innsikt i eget liv sammen med min kunnskap og forståelse, skulle vel være et godt utgangspunkt!

DU HAR SELV ET ANSVAR
Ansvaret for at kontrollene gjennomføres er ditt. Samme hvor mye jeg maser om hvor viktig det er at du kommer til kontroll, er det du som må se nødvendigheten av det.

(Fra medlemsbladet ”Å leve med glaukom”, nr. 2 2004)