per klyve

– Stadig flere øyedråper kommer i endose-beholdere uten konserveringsmidler, sier øyelege Per Klyve.

En stor del av den eldre befolkning utvikler tørre øyne, og må bruke kunstige tårevæsker for å behandle plagene. Væskene blir vanligvis oppbevart på flasker, som kan brukes over flere uker. Men for å hindre at disse blir forurenset, tilsettes et konserveringsmiddel slik at bakterier ikke infiserer flaskeinnholdet. De siste årene er det blitt mer vanlig å bruke endose-beholdere, uten konserveringsmiddel, til behandling av tørre øyne.

SKADELIGE KONSERVERINGSMIDLER
Konserveringsmidlene kan være uheldige, og i en del tilfeller direkte skadelige for overflatecellene i hornhinnen. Det mest brukte konserveringsmiddelet, Benzalkoniumklorid (BAK) har i studier vist seg å kunne ødelegge bindingen mellom overflatecellene, og i verste fall kunne skade og ødelegge disse. BAK gir også en økt disposisjon for utvikling av allergi. Det kan derfor være viktig, spesielt for pasienter som bruker medikamenter over tid, å slippe disse tilsetningsstoffene.

MANGE ER PLAGET
De mest vanlige glaukom-midlene inneholder BAK som konserveringsmiddel. Mange av glaukompasientene kan derfor ha stor nytte av å slippe dette tilsetningsstoffet. Vi vet at mange glaukompasienter også sliter med tørre øyne og med lette, kroniske allergiske øyeplager. Man har anslått at så mange som 25-50 % av glaukompasientene kan ha disse plagene.
Det er derfor gledelig at stadig flere av glaukommidlene kommer i endose-beholdere som et alternativ til de tradisjonelle flaskene.
Det finnes allerede betablokkere i endose-formulering (dog ikke i den gunstigste/laveste konsentrasjonen). Kombinasjonsdråper av betablokker og dorzolamid kommer snart i endose-formulering. Og på møtet ble det presentert det første prostaglandinet som nå kommer i endose-formulering (godkjenning for refusjon er ventet rett over nyttår).

STORT FRAMSKRITT – MEN DYRERE
Vi har derfor snart mulighet til å gi de fleste pasientene konserveringsfrie øyedråper, noe som er et stort framskritt.
Ulempen er at disse dråpene blir en del dyrere i bruk (opptil 50 % dyrere), men de er alle godkjent for refusjon på vanlig måte. Noen pasienter synes det kan være vanskelig å få ut dråpene fra de små endose-beholderne, særlig eldre med dårlige hender og fingre.
Det er sannsynlig at det vil bli stadig vanligere å behandle med konserveringsfrie medikamenter, særlig hvis pasienten har symptomer eller tegn på lokale bivirkninger av medikamentene.
Dermed får vi stadig litt bedre hjelpemidler til våre glaukom-pasienter!

Per Klyve