Som ansatt i helsevesenet er du en av dem Norsk Glaukomforening ønsker å samarbeide tett med.

Vi ønsker at vår hjemmeside skal fungere som et oppslagsverk for deg. Derfor ønsker vi også tilbakemelding på hvilket stoff du ønsker deg utover det vi allerede dekker.

I dette kapittelet kan du også lese innspill om glaukom fra fagfolk i helsevesenet:

En fastlege,

en optiker,

en øyelege 

og en øyesykepleier. 

Få også med deg hva Per Fugelli, professor i sosialmedisin, sorgmuntert beskriver som dagens nye folkesykdom – ”helsismen”.

BESTILL GRATIS INFORMASJONSMATERIELL
Norsk Glaukomforening tilbyr fagpersonell innen øyehelse å bestille vårt informasjonsmateriell. Vi sender deg en «Smartpakke» fra Posten inneholdende informasjonshefter vervebrosjyrer og arvelighetsbrosjyrer. Materiellet er gratis – vi legger kun med en faktura for å dekke våre portoutgifter.