Etter en mislykket linseoperasjon fikk Torbjørg etter hvert pengene tilbake.

– Det beste ville vært om legene hadde satt seg ned sammen med meg, og så hadde vi diskutert og blitt enige om hva som ville være den beste behandlingen, mener Torbjørg.

Les mer om Torbjørgs historie i den nye utgaven av medlemsbladet «Å leve med glaukom» 2/2021. (Se medlemssiden)