laser

Behandlingen kan vurderes som første trykksenkende behandling (primær), eller som supplement til behandling med dråper (sekundær). Primær behandling kan vurderes hos alle som fyller kravene nedenfor, men bør vurderes i særlig grad for dem som har vanskeligheter med å dryppe seg selv, eller plages med allergi, kronisk betennelse i bindehinne eller øyelokk.

HVILKE ØYNE KAN LASERBEHANDLES?
Målet for laserbehandlingen er trabekelverket i kammervinkelen. Laserbehandling av dette området er mulig bare om vinkelen er tilstrekkelig åpen og om hornhinnen er så klar at øyelegen kan se nødvendige detaljer. Derfor vil de øyne ikke kunne behandles som har vanskelig tilgjengelig eller skadet kammervinkel, betennelsesforandringer eller uklar hornhinne.

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?
Det gis dråpebedøvelse og eventuelt en trykksenkende dråpe i øyet. Deretter plasserer pasienten haken og pannen ispaltelampen som ved en vanlig undersøkelse. Øyelegen setter en linse på det bedøvede øyet. Så gjennomføres selve den smertefrie behandlingen i løpet av 3–5 minutter.

I dag benyttes to typer laser til denne behandlingen.
Argonlaseren finnes på alle øyeavdelinger i landet og er derfor den hyppigst benyttede.
En nyere, selektiv lasertype ”Selecta” finnes ved enkelte øyeavdelinger og hos noen få som driver privat øyelegepraksis.
På noe ulik måte endrer laserstrålen strukturen i trabekelverket, slik at dreneringen bedres. Resultatene synes å være jevnbyrdige mellom de to lasertypene.
Pasienten kan reise hjem etter behandling og det skal ikke være plager forbundet med inngrepet. Medisiner som tas mot glaukom skal ikke avsluttes etter behandlingen, og som oftest dryppes det med kortisondråper 3 dager etterpå. Tidspunkt for kontroll bestemmes individuelt.

HVOR GOD ER BEHANDLINGEN OG HVOR LENGE VARER EFFEKTEN?
En norsk undersøkelse som er gjort på pasienter som fikk argonlaser som primærbehandling, viste tilstrekkelig trykksenkende effekt i inntil 8 år. Generelt kan vi si at 80% av glaukompasientene får så god senkning av øyetrykket at ytterligere medisinering eller kirurgi kan utsettes.

Effekten og varigheten av laserbehandlingen bestemmes hovedsaklig av glaukomtype og utførelse. Dråpebehandling som suppleres med bruk av laser har også god effekt, og det forekommer at medisineringen kan reduseres. Behandling med argonlaser kan gjøres to ganger i hvert øye, med tre måneders mellomrom. Såkalt ”selektiv” laser har egenskaper som gjør at behandlingen kan gjentas flere ganger, fordi overlappende behandling kan gi ytterligere effekt og ikke skade trabekelverket.

KAN LASERBEHANDLING SKADE ØYET?
Laserbehandling fører sjelden til komplikasjoner eller besvær. Enkelte ganger kan det oppstå en trykkøkning i øyet noen timer etter behandlingen, men bare sjeldent i en grad som medfører forverring av den glaukomskaden som allerede eksisterer. Trykkøkning kan for en stor del unngås ved riktig innstilling av laseren og riktig mengde og intensitet av behandlingen.
I forbindelse med selve behandlingen av enkelte pasienter, vil noen øyeleger velge å gi ekstra trykksenkende medisin like før inngrepet starter og noen timer etter.