dryppe

Hovedmålet med behandlingen er å bevare synsfunksjonen ved å hindre ytterligere tap av sanseceller i netthinnen.

SENKNING AV ØYETRYKKET

Senkning av øyetrykket har vært prinsippet for behandling av glaukom i mer enn 100 år. Mange års forskning har støttet opp under prinsippet om trykksenkende behandling. Fortsatt er dette den eneste behandling som kan tilbys. Oppfatningen av hvor meget øyetrykkets betydning har for utvikling av glaukomskade, har derimot variert gjennom årtier.

MÅLTRYKKET: ”RIKTIG” TRYKK FOR DEN ENKELTE
Måltrykket (et trykknivå der glaukomskaden antas ikke å forverre seg) bestemmes ved å bedømme mange faktorer.
• Generelt bør trykket senkes med 30% som et første tiltak.
• Deretter bør tilstanden følges en tid før øyelegen på ny bedømmer om måltrykket er tilstrekkelig lavt.
• Hvis glaukomskaden ser ut til å være stabil, kan behandlingen fortsette uforandret.

drypper

 

• Hvis synsfeltet forverres ytterligere, må et nytt måltrykk bestemmes. Dette betyr at behandlingen må intensiveres.

Å LA VÆRE Å BEHANDLE KAN VÆRE RIKTIG BEHANDLING
Når glaukom oppdages hos pasienter i livets siste fase, bør spørsmålet om behandling, behandlingsintensitet og observasjon (ubehandlet oppfølging) diskuteres med den enkelte. Ikke sjelden vil pasienter i denne kategorien, med begynnende eller lett glaukomskade, være best tjent med ikke å bli behandlet for sykdommen. Her møtes medisinske, psykologiske og praktiske forhold – som øyelegen bør diskutere med pasienten fra tid til annen.
Ingen behandling er også riktig for de fleste med okulær hypertensjon.

BEHANDLINGSMETODER:
• Øyedråper
• Laserbehandling
• Tabletter
• Kirurgi
Behandlingen foregår vanligvis trinnvis (fra 1 til 4), men bør tilpasses avhengig av:
• glaukomtype
• alvorlighetsgrad ved diagnose
• øyetrykknivå ved diagnose alder
• evne til å behandle seg selv med medisiner