Talende Web

Avventer mer forskning

I slutten av mars valgte Stortinget å ikke følge forslaget fra Fremskrittspartiet (FrP) om å utvide adgangen til bruk av simulator for å vurdere kjøreevnen til sjåfører som har mistet førerkortet pga glaukom. Flertallet avviste forslaget fra FrP, men konstaterer at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) har varslet han vil komme tilbake til Stortinget om saken. […]

Vellykket årsmøte

Vel 40 personer deltok på årsmøtet til Norsk Glaukomforening like før påske. Årsmøtet i jubileumsåret for den nå 25 år gamle foreningen behandlet blant annet årsberetning og årsregnskap, og vedtok budsjett og kontingentsatser for 2023 og 2024. Nytt styre med Asle Haukaas som leder ble valgt i tråd med forslag fra valgkomiteen og har nå […]