Styreleder: Charlotte Deijenberg

Nestleder: Hilde Nyseth

Styremedlemmer:
Ellen Heiberg
Julie Langemyr
Lilly Martinsen
Jon Klokk Slettedal

Varamedlemmer:
Astrid Thorstad
Toralf Kaland
Dag Øyvind Nordli

Redaktør for medlemsblad: Charlotte Deijenberg
Redaktør for hjemmesider: Vegard Storbråten Øye